Članice Lovačkog saveza županije Vukovarsko-srijemske

Ukupno brojimo 69 članica društava saveza na području kompletne županije Vukovarsko-srijemske

Rb

 

Naziv  članice  Saveza

 

Adresa

01.

L.U. „Kuna“ Općina Tompojevci

Berak, Orolička 23

02.

L.U. „Sokol“ Bogdanovci

Bogdanovci, B. Jelačića 145

03.

L.D. „Zrinski“ Vukovar

Vukovar, Dobra Voda 1

04.

L.D. „Jelen“ Petrovci

Petrovci,  Bana J.Jelačića  bb

05.

L.D. „Fazan“  Svinjarevci

Svinjarevci, Nova  0

06.

L.D. „Grad Ilok“  Ilok

Ilok, V. Nazora  118

07.

L.U. „Sokol“  Općina Lovas

Lovas, A. Starčevića 2

08.

L.U. „Vepar“  Tovarnik

Tovarnik, M. Gupca  53

09.

L.D. „Gradina“ Donje Novo Selo

D. N. Selo, M.A. Reljkovića 131

10.

L.D. „Fazan“  Orolik

Orolik, I. L. Ribara 26

11.

L.D. „Jastreb“  Đeletovci

Đeletovci, Mije Vinceljaka  19

12.

L.D. „Sokol“  Nuštar

Nuštar, Bana Jelačića  66/a

13.

L.D. „Fazan“  Ivankovo

Ivankovo, Bošnjaci  18

 14.

L.D. „Jelen“ Rokovci-Andrijaševci

Rokovci , J.J. Strossmayera  11

15.

L.D. „Sloga“  Vinkovci

Vinkovci,  D. Žanića – Karle  15

16.

L.D. „Borinci“  Jarmina

Jarmina, M. Gupca  119

17.

L.D. „Šljuka“  Prkovci

Prkovci, Glavna  19

18.

L.D. „Srndać“  Marinci

Marinci, Petefi Šandora 62

19.

L.D. „Fazan“  Lipovac

Lipovac, I. L. Ribra 3/F

20.

L.D. „Vepar“  Cerić

Cerić, J. Dalmatinca  11

21.

L.D. „Orao“  Novi Jankovci

Novi Jankovci, Vidorska  71

22.

L.D. „Dubrava“  Nijemci

Nijemci, Lovorova  bb

23.

L.D. „Šljuka“  Antin

Antin, Kolodvorska  16/b

24.

L.D. „Šljuka“  Slakovci

Slakovci, P. Preradovića 51

25.

L.D. „Jastreb“  Stari  Jankovci

Stari Jankovci, B. Radića  90

26.

L.D. „Orao“  Tordinci

Tordinci, Trg Hrv. Žrtava  1

27.

L.D. „Šljuka“  Korođ

Korođ, I. L. Ribara  2/N

28.

L.D. „Dubovica“  Podgrađe

Podgrađe, K. Tomislava  74

29.

L.D. „Zec“  Ilača

Ilača, Z.  i  Frankopana  45

30.

L.D. „Ugljara“  Apševci

Apševci, K.  Tomislava  bb

31.

L.U. „Jelen“  Komletinci

Komletinci, K. Tomislava  53

32.

L.D. „Jelen“  Otok

Otok, Bana Jelačića  134

33.

L.D. „Fazan“  Privlaka

Privlaka, Falićevci   7

34.

L.U. „Srndać“  Retkovci

Retkovci, B. Radića  71

 

35.

L.D. „Srndać“ St. Mikanovci-Vođinci-Novi Mikanovci

 

St. Mikanovci, Potočka  2/a

36.

L.D. „Jelen“  Gaboš

Gaboš, Karadžićeva  28

37.

L.U. „Srndać“  Ilok

Ilok, V. Nazora  90

38.

L.U. „Lane“  Ivankovo

Ivankovo, Bošnjaci  115/a

39.

LU „Jastreb“  Babina Greda

B. Greda, Novo Naselje  7

40.

LU „Vjerovi“  Bošnjaci

Bošnjaci, Vjerovi  38

41.

LU „Jelen“  Cerna

Cerna, Blata  1/a

42.

LU „Kuna“  Drenovci

Drenovci, V. Šor  72

43.

LU „Fazan“  Đurići

Đurići, M. Gupca  10

44.

LU „Fazan“  Gradište

Gradište, Trg Hrv. Velikana bb

45.

LU „Ris“  Gunja

Gunja, V. Nazora  97

46.

LU „Fazan“ Posavski Podgajci

Pos. Podgajci, Savska  5/b                  

47.

LU „Jelen“ Rajevo Selo

Rajevo Selo, Z. i Frankopana  bb

48.

LU „Sokol“  Soljani

Soljani, B. Radića  42/a

49.

LU „Vepar“  Strošinci

Strošinci, B. Radića  42

50.

LU „Zec“  Šiškovci

Šiškovci,  S. Radića  13

51.

LU „Sokol“  Štitar

Štitar,  J. J. Strossmayera  36

52.

LU „Srnjak“  Vrbanja

Vrbanja, Rastoke  2/a

53.

LU „Gaj“  Županja

Županja, P. Krešimira  IV   9

54.

LD „Fazan“ Negoslavci

Negoslavci, Željeznička  77

55.

LD „Lovac“ Markušica

Markušica, S. Popovića 21

56.

LD „Jazavac“  Vinkovci

Vinkovci, J. Kozarca  38

57.

LU „Trpinja“  Trpinja

Trpinja, Velika  75

 

58.

Ekološko zoološka udruga za lov i ribolov LD „Jelen“ Vinkovci

Vinkovci,  Glagoljaška  35

59.

LD „Slavonske lovkinje“  Vinkovci

Vinkovci, Bana Jelačića  82

60.

LD „Čunjevci“  Vinkovci

Vinkovci,  S. S. Kranjčevića  17

61.

Trizlovi  d. o. o.    Drenovci

Drenovci, Soljanska  33

62.

Tromeđa  d. o. o.  Vrbanja

Vrbanja, Kneza LJ. Posavskog 204

63.

Agrolov  d. o. o.  Bošnjaci

Bošnjaci, Savska  19

64.

Unocommerce  d.o.o.  Vinkovci

Vinkovci, S.S. Kranjčevića  17

65.

TD „Banov dol“     Vinkovci

Vinkovci,  H.D. Genschera 22/b

66.

LU „Šaš“  Vođinci

Vođinci, J.J. Strossmayera 40

67.

LU „Merolino“  Vođinci

Vođinci, J.J. Strossmayera 193/a

68.

LD „Jelen“ Ostrovo

Ostrovo, Nikole Demonje 2/a               

69.

LU „Merolino Oprisavačko“

Oprisavci, Ul. Hrv. Velikana  65

X