140 lovnih pripravnika u prvom dijelu lovačkih ispita u 2022. godini

Lovački savez županije Vukovarsko-srijemske je odradio prvi dio lovačkih ispita u 2022. godini, a ukupno je bilo prijavljeno 140 lovnih pripravnika.

Nakon odslušanog online predavanja, lovni pripravnici su pristupili praktičnom dijelu nastave, a koji se provodio u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XVI/145 „Panjik“ kojim gospodari Lovačko društvo „Orao“ Novi Jankovci.

U prekrasnom lovištu, bogatom divljači, kako krupnom (jelen obični, srna obična, svinja divlja), tako i sitnom (zec obični, fazan i dr.) uz pregršt lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata odrađena je praktična nastava za lovne pripravnike. Tik uz lovački dom nalazi se i gater sa divljim svinjama za obuku pasa, a također i prekrasno strelište, tako da su lovni pripravnici imali što vidjeti i čuti od predavača.

Nakon pismenog dijela, pristupilo se usmenom dijelu lovačkog ispita koji je održan u zgradi Lovačkog saveza županije Vukovarsko-srijemske u Vinkovcima, te je 121 kandidat uspješno položio lovački ispit, a od toga imamo i tri nove lovkinje Mateu Žderić iz Nijemaca, Vesnu Ilijević iz Otoka i  Branku Božić iz Svinjarevaca.

Nova lovkinja – Matea Žderić
X