Razvoj i unapređenje lovstva vukovarsko-srijemske županije

Temeljem Programa razvoja i unapređenja lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine, dana 06. srpnja 2022. godine u zgradi Lovačkog saveza županije Vukovarsko-srijemske bilo je upriličeno potpisivanje ugovora od strane župana gosp. Damira Dekanić sa lovoovlaštenicima koji gospodare lovištima na području Vukovarsko-srijemske županije, a sve to za lovnu 2021/2022. godinu. Uz Župana potpisivanju ugovora su bili nazočni Krunoslav Buhač i Stamenko Cvijetić iz Upravnog odjela za poljoprivredu, te predstavnici medija.

Župan Damir Dekanić, prije samog potpisivanja ugovora sve skupa je pozdravio, a samim tim da je on i sam lovac poznaje problematiku lova i upoznat je sa stanjem u lovištima i problemima koji ga tište, te je apelirao na lovce da čuvaju svoja lovišta, te da ih zajedno uz pomoć Županije učine još kvalitetnijim i bogatijim sa divljači, a domaćinu predsjedniku Saveza gosp. Blaženku Bajić se zahvalio na domaćinstvu.

Na javni poziv se javilo ukupno 48 lovoovlaštenika, a mjere su bile slijedeće:

  • Potpora za izradu lovnogospodarske osnove gdje su se javile 2 lovačke udruge gdje je dodijeljeno ukupno =15.000,00 kuna.
  • Potpora za smanjivanje brojnog stanja predatora gdje je dodijeljeno ukupno =198.900,00 kuna i to za 428 predanih repova čaglja i 362 predana repa lisica.
  • Potpora za povećanje brojnosti glavnih vrsta divljači gdje je dodijeljeno ukupno =67.000,00 kuna gdje je sufinanciran unos 160 repova zeca običnog i 731 kljuna odraslih fazana.

S obzirom da ova mjera ide od prošle godine, već se uhodano radilo, znatno više je predanih repova lisica i čaglja, a  koje su lovoovlaštenici predavali u Lovačkom savezu , gdje su iste zajedno preuzimali tajnik Saveza sa  uposlenicima Upravnog odjela za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije.

Nakon toga išao je javni poziv za predane repove, te za unos zeca običnog i fazana.

Ova mjera Županije, smanjivanja brojnog stanja čaglja i lisice unazad dvije godine dala je jako dobre rezultate u lovištima, gdje sa terena samo stižu riječi pohvale za ovu mjeru i već vidljivo povećanje brojnosti divljači, pogotovo zeca običnog i srne obične.

X