Novogodišnji lov u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Lovački savez županije Vukovarsko-srijemske u cilju što bolje suradnje, te da bi poboljšao komunikaciju između svojih članica i Lovačkog saveza, te između samih članica, odnosno lovaca Vukovarsko-srijemske županije, krenuo je sa sudjelovanjem na  „Vinkovačkim jesenima“, te kasnije organizirao  proslavu sv. Huberta, gdje su po prvi puta pozvane sve članice, te nastavio ovim putem druženja organizirajući po prvi puta Novogodišnji lov za sve članice Saveza.

Predsjednik Blaženko Bajić je dao inicijativu Izvršnom odboru Saveza, koji je na svojoj sjednici istu prihvatio, te je odlučeno da domaćin bude Lovačko društvo „Sloga“ Vinkovci, a što je trebalo dogovoriti sa Vinkovčanima.

Kada je čuo za ovu inicijativu predsjednik Lovačkog društva „Sloga“ Vinkovci gosp. Zvonko Šitum objeručke je prihvatio domaćinstvo, te je 2. siječnja 2022. godine lov i održan.

Lovilo se u državnom otvorenom lovištu broj: XVI/16 „Vrapčana“, a  lovila se površina od otprilike 400 ha.

U lovu je sudjelovao 141 lovac, a od toga 12 pogoniča sa psima.

Prije lova domaćin je upriličio doručak na Lovačkom domu, gdje su svi lovci bili upisani od strane lovnika u popis sudionika skupnog lova. Nakon toga svi lovci su se postrojili, te je iste pozdravio predsjednik Lovačkog saveza gosp. Blaženko Bajić i predsjednik domaćina gosp. Zvonko Šitum, te su zamolili lovce da se u lovu ponašaju u skladu sa lovačkom etikom, te da prvenstveno vode brigu o sigurnosti svih nas, a također i pasa. Nakon toga su lovnici preuzeli riječ, gdje je svaki pomoćni lovnik dobio određeni broj lovaca koje mora rasporediti i o njima voditi brigu.

Sam lov je bio razrađen u najsitnije detalje i vrhunski organiziran sa dva glavna lovnika Mariom Heđi i Mariom Smetiško, te još 6 pomoćnih lovnika koji su razvodili štandove.

Lov je bio uspješan, odstrijeljeno je 19 grla svinje divlje, a svi lovci su pokazali zavidnu disciplinu i lovačku etiku na čemu im je posebno zahvalio predsjednik Zvonko Šitum.

Nakon počasti divljači domaćin je organizirao bogati ručak za sve sudionike lova, te sa nezaobilaznim tamburašima se družilo duboko u noć.

Izvršni odbor Lovačkog saveza županije Vukovarsko-srijemske i predsjednik gosp. Blaženko Bajić još jednom se javno zahvaljuju gosp. Zvonku Šitum i njegovom Lovačkom društvu na besprijekornoj organizaciji ovoga Novogodišnjeg lova.

X